2.Abdülhamit Han’ın nişanla ödüllendirdiği hanım şair

 İkinci Abdülhamid Han’ın nişanla ödüllendirdiği hanım şair

 Aşiyan Mezarlığında adım adım giderken hemen bizi heybetli ve vakarlı duruşu ile bir mezar karşılıyor. Etrafındaki diğer mezar taşları arasında sadece O’nun mezar taşında Osmanlıca ibareler yazıyor. Kimdir diye baktığımız zaman 2.Abdülhamit Han’ın nişanla taltif ettiği şair Nigar Hanım’ın mezarı olduğunu görüyoruz. İşte Nigar Hanımla ilgili kısa özel bilgiler:

ON PARMAGINDA ON MARİFET YETİŞTİ

Nigâr Hanım, Macar ihtilalinden sonra Osmanlı’ya sığınarak ihtida eden Osman Paşa’nın kızıdır. Yedi yaşında iken Madam Garos’un Kadıköy’deki yatılı okuluna verilmiş, bu okulda Fransızca, Rumca, İtalyanca ve Ermenice dillerinin yanısıra piyano, resim ve dikiş gibi sanat ve zanaatler öğrenmiştir.
Fransızca, Rumca, ve Almancayı mükemmel şekilde; İtalyanca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Macarca okuyup yazıp anlayacak kadar olmak üzere toplam sekiz dil bilmektedir.

Dönemin ünlü ismi Ebüllisan Şükrü Efendi’den Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri aldı. Örtünme yaşının yaklaşması sebebiyle okuldan alındı, piyano ve lisan derslerine evde devam etmiştir. Sona eren evliliğinden sonra yazdığı şiir kitabı ile ilgileri üzerine çekmiştir. Üç çocuğunu mutlu edebilmek için boşandığı eşi İhsan Bey ile 6 yıl aradan sonra tekrar evlenmiştir.

ŞEFKAT NİŞANIYLA ÖDÜLLENDİRİLİYOR
Efsus I. ve Efsus II. şiir kitaplarından sonra yazdığı Nîran isimli kitabı II. Abdülhamid tarafından ikinci dereceden Şefkat nişanıyla ödüllendirilmiştir. Eşi İhsan Bey’den ikinci defa boşandıktan sonra kendisini oğullarına ve edebiyata hasretmiştir. Şişli’deki konağında Salı toplantıları düzenlemeye başlamış ve Recâizâde Mahmud Ekrem, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Nazif, Faik Âli Ozansoy, Abdülhak Hâmid Tarhan, Mustafa Reşid, Ali Ekrem Bolayır, Celâl Sahir Erozan, Ercümend Ekrem Talu, Ahmed Râsim, Macar Türkologu Ignácz Kúnos, Arminius Vámbéry, ressam Zonaro, piyanist Furlani ve Hegey, kemânî Tatyos Efendi, dönemin Maarif nâzırı Münif Mehmed Tâhir Paşa ve Paris sefiri Sâlih Münir Paşa ve çeşitli ülkelerin elçilik erkânını bu toplantılarda ağırlamıştır.

SEYEHAT ETMEYİ SEVİYORDU
Ahmed Cevdet Paşa’nın kızı Emine Semiye Hanım’ın davetiyle 1905’te Serez’e gitti. 1908’de Serez seyahatini tekrarladı. Oradan Viyana’ya geçerek bir müddet sanatoryumda tedavi gördükten sonra Macaristan’daki akrabalarını ziyaret edip yurda döndü. Bedensel ve ruhsal rahatsızlıklarına iyi geldiği için seyahati daima sevmiş olan Nigâr Hanım 1909’da Mısır, İtalya, Fransa ve Romanya’yı gezdi. 1910’da Viyana’da bir ameliyatın ardından Fransa’ya geçti; 1912’de tekrar Paris’e gitti, 1914 yılında son defa yurt dışına çıkarak Peşte ve Viyana’yı ziyaret etti.
HALKIN İÇİNDE OLMAYA GAYRET ETTİ

1912’den sonra açığa çıkan millî sıkıntılardan ötürü, kişisel ve aristokrat bir hayat tarzı olan Nigâr Hanım topluma yöneldi. Balkan Harbi esnasında o da diğer aydın kadınlar gibi konferanslar verdi, hamâsî şiirlerini okuyarak halkın millî duygularını harekete geçirmeye çalıştı, askerlere yatak yorgan yetiştirmek için başlatılan kampanyaya katıldı. Vatanî duygularla yazdığı şiirlerini Elhân-ı Vatan isimli küçük bir kitapta bir araya getirdi (1916).
Nigar Hanım, bir yönüyle daima Batılı kalmış, diğer yandan doğunun bir parçası olmayı sürdürmüştür. Yaşam tarzı, fikir hayatı doğu gelenekleriyle birebir örtüşürken; kültür yaşamı ve üstün olduğu değerleri takdir etme ve benimseme açısından batılı sayılabilirdi.

Tifüs salgınına yakalanarak 1918’de Şişli Etfal hastanesinde vefat etti.

Eserleri

Efsûs I (1877)

Efsûs II (1891)

Niram (1896)

Aks-i Seda (1900)

Safahat-ı Kalb (1901)

Elhan-i Vatan (1916)

 

Münacaat

BeğenAntolojimYorumlarPaylaşTweetle

Ey İlâh-ı kâinat, ey masdar-ı sun’-ı kemâl

Varlığındır var olan, yoktur o varlıkta zevâl..

 

Ey cenâb-ı kibriyâ, bizler gibi âcizlere,

Kibriyâ-yı Zât’ını mümkün müdür etmek hayâl? ! .

 

Daima Allah’tır kalbimde tesbih ettiğim,

Bârğâh-ı lütfuna çıkmaz mı bu feryâd-ı bâl?

 

Pür-günâhım, pür-günâh olmakla mağrurum buna,

Şevk-ı afvındır sebeb, afv isterim, ey Zü’l-Celâl!

 

Rahmetinden kat’-ı ümmîd etmeyi men’ etmesen,

Fart-ı isyanımla bulmazdım münâcâta mecâl.

 

Şiirleri Türk sanat müziği şarkılarına güfte olmuştur..

 

Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/nigar-hanim

http://www.istanbulkadinmuzesi.org/sair-nigar

https://www.salihbora.com/tag/nigar-osman-hanim/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir