Bir zamanlar cami kapısıydı

Fatih İlçesi Kocamustafa Paşa Semtinde bugün bile tüm heybeti ile ayakta duran bir cami var. Hekimoğlu Ali Paşa Cami. Bu caminin etrafında hamam, kütüphane, sıbyan mektebi ve çeşmeler varken bugün bunlardan büyük bir kısmını maalesef göremiyoruz.

Geriye kalan  sadece caminin batısında bulunan ve halen tamircilerin bulunduğu garaj kalmıştır. Diğerleri ise satılmıştır. Caminin Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde tek başına kalmış dış avlu giriş kapısı, camiye ait yaklaşık on bin m2’lik bir arazinin elden çıkarıldığının en büyük delilidir. Kocamustafapaşa Caddesi (No:182) üzerinde Hekimoğlu Ali Paşa camii avlu kapısında olduğu “ İstanbul Çeşmeleri”’ nde kaydedilen çeşme bugün mevcut değildir. Cadde genişletilirken yıkılmış, camiinin giriş kapısı bir tak gibi ortada bırakılmıştır.

Şair Nevres’in tarih kıtasının ikinci beyti şöyle imiş:

“ Nevresâ târihini atşana işrâb eyledim”

“Çeşme-i sâf-ı Ali Pâşâdan iç mâ zemzemi”

(1147)
Caminin hikayesi ile ilgili detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir