Caminin kapı numarası niye 44

İstanbul’un Üsküdar ilçesinin Ahmediye Mahallesi’nde  gezerken bir cami dikkatimizi çekti. Üsküdar Ahmediye’de Şair Naili Sokak ile Dönmedolap Sokağı’nın kesişiminde  Caminin adı Malatyalı İsmail Ağa camii yada bilinen adı ile Ağa camii. Ama caminin giriş kapısına baktığımız zaman kakpı numarasında 44 olduğunu gördük. Bilindiği gibi 44 Malatya’nın da plaka numarası. Ve araştırdık bakalım Malatyalı İsmail Ağa kimmiş. İşte detayları:

CAMİSİ İSTANBUL’DA MEZARI RODOS’TA
Malatyalı İsmail Ağa, Osmanlı’da Babüssade olarak adlandırılan yani padişahın cülus töreni  başta olmak üzere birçok törenin yapıldığı saadet kapısı görevlilerinden aynı zamanda hadımdır. (ak ağa beyaz ırka mensup) Malatyalı İsmail Ağa’nın kabri Rodos Adasında Kumburnu tarafında yer alan Murat Reis camii haziresine bulunmaktadır. Yine Hadika yazarına göre ise İsmail Ağa’nın mezarı Rodos adasında değil kendi memleketi olan Malatya’da olduğu yönündedir.

CAMİ BİR YILDA TAMAMLANIYOR
Cami Malatyalı İsmail Ağa tarafından 1608 yaptırılmaya başlanmış, yapımı bir yıl  kadar süren camii, 1609 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. Camii 1902 tarihinde sultan II.Abdülhamid ‘in askeri eşrafından olup daha sonra da 31 Mart ayaklanmasının bastırılması da görev alan Mahmut Şevket Paşa tarafından restore ettirilmiştir.1924 yılında yıldırım düşmesi sonucu yıkılan minaresi 1974 yılında yeniden yapılmıştır. Mimari anlamda kesme taştan  yapılmış olan ve aynı zamanda ahşap yapıda bir çatıya sahip olan Ağa camii ‘nin yanı sıra Malatyalı İsmail Ağa, Camii’nin hemen bitişiğinde bir Çeşme, yine Üsküdar sınırları içerisinde kalan bölgede çifte hamam ki bugün ağa hamamı olaraktan bilinir ve birde tekke inşa ettirdiği bilinmektedir. Ayrıca bu yapıların banisi olan İsmail Ağa’nın Malatya’ da da yine bir camii yaptırdığı bilinmektedir.
TÜRBESİ ARDİYE OLARAK KULLANILMAKTADIR
Türbe, Ağahamamı mevkiindeki Ağa Camii minaresi kaidesinin içindedir. Tipik bir mimarî özellik gösteren bu türbe bugün ardiye olarak kullanılmaktadır. Tamamen kesme taştan yapılmış olup avluya bakan klâsik demirli bir penceresi ile cami sahnına açılan bir kapısı vardır. Minare, bu türbe odasının üzerine oturtulmuştur. Malatyalı İsmail Ağa, Rodos Adası’nda vefat ettiği için türbe boştur. Kabri oradadır. Cami hazîresine bir makam taşı dikilmiştir. Hadîka yazarının, Ağa’nın Malatya’da gömülü olduğunu söylemesi doğru değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir