EVLİYA ÇELEBİ’NİN HZ.PEYGAMBER S.A.V RÜYADA GÖRDÜĞÜ CAMİ

Evliya Celebi’nin: “Seyehat Ya Resullah” dediği camii

Eminönü’nde Zindanhan’ın hemen yanında bulunan ve bir zamanlar neredeyse yıkılmak üzere olan Ahi Çelebi caminin iki ilginç hikayesi var. Birincisi camiyi yaptıranın hikayesi diğeri ise Evliya Çelebi’nin hikayesi işte detaylar:

DÖRT PADİŞAHA HEKİMLİK YAPTI
Caminin banisi yani yaptıranı Ahi Çelebi Mehmed bin Tabip Kemal Ahi Can Tebrizi’dir. 1432 tarihinde doğmuştur. Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşamıştır. Candaroğulları’nın hizmetindeyken İstanbul’a gelip Mahmut Paşa’da doktorluk yapmıştır. Daha sonra da Fatih Darüşşifası’nın (hastanesinin) başhekimi olmuştur. Doksan yaşından sonra hacca gitmiş, dönüş yolunda Mısır’da 1524 yılında vefat ederek, İmam Şafi’nin türbesine defnedilmiştir.

Kastamonu’da Candaroğlu İsmail Bey’in hizmetindeyken bu beylik, Osmanlı Devleti’ne ilhak olunca İstanbul’a geldi. Mahmutpaşa’da hekim dükkânı (muayenehane) açtı. Dönemin tanınmış hekimleri Kutbüddin ile Altunîzade’den ders aldı. Fatih Darüşşifası’na hekim olarak tayin edildi. II. Bayezid tarafından hekimbaşılığa getirildi. Geleneğe göre Padişah vefat ettiğinde hekimbaşısı görevden azledilirdi. II. Bayezid’in vefatıyla hekimbaşılıktan azledildiyse de Yavuz Sultan Selim tarafından yeniden hekimbaşılığa getirildi. Yavuz’un ölümüyle tekrar azledildi (1520). En önemli eseri, Risâle-i Hasâtü’l-kilye ve’l-mesâne, böbrek ve mesane taşlarıyla ilgilidir. Ahî Çelebi, servetini hayır işlerine harcamış, Edirne’de medrese ve mektep, İstanbul-Yemiş İskelesi’nde cami yaptırmıştı. Günümüzde İstanbul-Eminönü’nde bir mahalle Ahî Çelebi’nin adını taşımaktadır.

MİMAR SİNANIN BURADA DA İMZASI VAR
 İstanbul’da birçok mimari eserde Mimar Sinan’ın imzası vardır.  Ahi Çelebi’de  camiyi Mimar Sinan’a yaptırmıştır.Cami, muhtelif zamanlarda yangın ve depremlerden hasar görüp tamir edilmiştir.Yemiş İskelesi’nde çıkan yangınlarda iki defa yanmış; ilki 2 Temmuz 1539, ikincisi ise 18 Mayıs 1653’tedir. İkinci yangından sonra Mimar Sinan tarafından tamir edildiği için Tezkiretü’l-Enbiye’de Onun eserleri arasında adı geçmektedir. 1894 depreminde de hayli zarar görmüş ve tadilat geçirmiştir.

Ahi Çelebi Camii 2004 yılında harap halde iken Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İTO’nun desteği ile (İstanbul Ticaret Odası’nın)  restorasyonu yapılmaya başlanmış 2006 yılında bitirilmiştir. Ahi Çelebi Camii, Kanlıfırın Mescidi ve Yemişçiler Camii adlarıyla da anılmaktadır.

EVLİYA ÇELEBİ RÜYASINDA PEYGAMBERİMİZİ GÖRÜYOR
Evliya Çelebi ömür boyu sürdüreceği o meşhur seyahatine başlamasını bu camiye dayandırır.  Kendisini rüyasında Ahi Çelebi caminde bulan Evliya Çelebi burada Hz. Peygamberle karşılaşır. O’ndan “şefaat” isteyeceği yerde heyecandan dili sürçüp “seyahat” isteyince Hz. Peygamber’in gülümseyerek “istediğin sana verilecektir” dediğini uzun uzun hikaye eder seyahatnamesinde Evliya Çelebi.

 

 

Kaynak: http://www.webbilge.net/ahi-celebi-camii-hikayesi/#ixzz4xTG4mEyB

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir