Fatih Cami’nde imam yapan Ord. Prof kim?

Mustafa Şevket Yunt hem Osmanlı dönemi İstanbul’unda hem de Cumhuriyet döneminde çok hizmetler etmiş, çok öğrenci yetiştirmiş bir İslam alimi. Kendisinin mezarını bayram ziyareti için gittiğimiz Edirnekapı şehitliğinde bulduk. Mezar taşında da Ordinaryüs unvanını görünce biraz daha yakından baktık ki merhum hocamız aynı zamanda Fatih Caminde imam hatiplik de yapmış. İşte daha bilmediğimiz detaylar:

HOCALARIN HOCASI
 Mustafa Şevket Yunt, Ordinaryüs unvanı profesörlerin hocası anlamına da gelmektedir. Ordinaryüs profesör unvanı için akademik mareşallik rütbesi almış bilim insanı da denilebilir. Mustafa Şevket Yunt,  (D. 1878, İstanbul – Ö. 4 Haziran 1951). İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. Kur’an’ı ezberleyip hafız oldu. İstanbul Dârülmuallimîn (Erkek Öğretmen Okulu) ve Dârülfünun Ulûm-ı Aliye-i Dîniye Şubesi (İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 1905) mezunu. Fark ders sınavlarını vererek Hukuk Fakültesini de bitirdi. Bu arada Beyazıt dersiâmlarından (halka ders vermeye yetkili hoca) Çarşambalı Ahmed Hamdi Efendi’nin derslerine de devam ederek icazetnâme (yeterlilik) aldı.
DEVAMLI HALKLA İÇ İÇE OLDU VE DERSLER VERDİ
Şeyhülislâmlığın açtığı ruûs (ilmiye rütbesi) sınavını kazanarak dersiâm oldu. Vefa İdadîsi, Medresetü’l-Kuzât, Medresetü’l-İrşâd, Medresetü’l-Vâizîn ve Medrese-i Süleymaniye’de uzun yıllar din bilgisi, nikâh usulü, vesâyâ (vasiyetler, tavsiyeler, öğütler), fıkıh (İslâm huku), İslâm huku tarihi, feraiz (miras hukuku) gibi dersleri okuttu. 31 Aralık 1908’de Mekteb-i Mülkiye Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye profezörlüğüne getirildi. İstanbul Kadastro Lisesi, Darüşşafaka Lisesi, İstanbul Hukuk Mektebi gibi okullarda da öğretmenlik yaptı. 1926’da Darülfünun İlâhiyat Fakültesinde tefsir tarihi profesörü oldu. 1933 Üniversite Reformundan sonra ordinaryüs profesörlüğe terfi etti.

FATİH CAMİNDE İMAMLIK YAPTI
İlahiyat Fakültesi kapanınca Fatih Camiinde İmam Hatiplik yapan Şevket Yunt, ayrıca “huzur derslerine” muhatap olarak katılmıştır. Şevket Yunt, son halife Abdülmecit Efendi’nin imamlığını da yapmıştır. Emekli olduktan sonra 1936’tan itibaren ölene kadar avukatlık yapmıştır. İstanbul’un ünlü avukatlarından olup Mısır kralı Faruk ve kız kardeşi Rukiye Hanımın avukatlığını da yapmıştır.

 ESERLERİ: Fatiha ve Diğer Bazı Sûrelerin Tercümeleri, Kâdı Beyzavî ile Ebussuûd Arasında Bir Mukayese, Kitâbü’n-Nafakât. Usûl-i Fıkıh Dersleri.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).
Akedemi Dergisi: 

1, “Fatih Cami’nde imam yapan Ord. Prof kim?” hakkında görüş bildirdi

  1. Şevket Yunt un 3 cü çocuğu olan Fatma Lamia nin oğlu olarak bahsi geçen Şevket Yunt dedemdir
    Kendisini resimlerinden ve aile içinde olan yasanmisliklardan yanılmaktayım çünkü ben 1 yaşındayken vefat etmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir