FATİH SULTAN MEHMET’İ DERGAHINA KABUL ETMEYEN ŞEYH

Düşünün İstanbul’u Fethediyor, o bir cihan padişahı ama İstanbul’da bulunan aynı zamanda hocası da olan çok sevdiği Ebul Vefa Hazretlerinin tekkesine giremiyor. İki defa kapısına gelmesine rağmen içerden izin verilmediği için tekkeye giremiyor. Peki, neden Sultan Fatih’i kabul etmedi Ebul Vefa ve neden Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri daha fazla ısrar etmedi. İşte cevapları:

EBUL VEFA KİMDİR?
İsmi Mustafa bin Ahmed’tir. Lakabı. “Muslihuddin“dir. Şeyh Ebü’l-Vefâ diye meşhur oldu. Konya‘da doğdu. Doğum tarihî kesin olarak belli değildir. İyi bir tahsil gördü. Tahsilini tamamladıktan sonra, Edirne’de Dabbâğlar Camiinin imamı Şeyh Muslihuddin Efendiye talebe oldu. Ondan maddî ve manevî ilimleri tahsil etti. Bir ara hacca gitti. Hac dönüşünde Hıristiyan korsanlar tarafından esir edilip Rodos adasına götürüldü. Zamanın gözü pek kahramanlarından Karaman oğlu İbrahim beyin fidyesini ödemesiyle hürriyetine kavuştu. İstanbul’a yerleşti. Şimdi orada adıyla anılan “Vefa” semtinde irşâd ile meşgul oldu. Devlet ricali ve dünyaya düşkün olanlara iltifat etmezdi. Zamanın birçok meşhur kimseleri kapısına gelir saatlerce bekler yine kabui etmezdi.

FATİH’İ TEKKEYE KABUL ETMEDİ ÇÜNKÜ
Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri kapısına geldi. Onunla görüşmek istedi. Uzun süre bekledi. Şeyh hazretleri o yüce Hakanı kabul etmedi. Sultan çok üzüldü. Fatihi kabul etmediği için kendisi de üzülmüş ve hatta iki damla gözyaşı bile dökmüştü. Yanında bulunanlar: “Efendim! Neden Sultanı kabul etmediniz. Hem siz üzüldünüz ve hem de o üzüldü?” dediklerinde: Şeyh hazretleri: “Doğru söylersiniz. Ama inanıyorum kî, benim ona olan muhabbetim ve onun bana olan sevgisi ve ihtiyacı bize asıl vazifemizi unutturacak kadar fazladır. Dostluğumuz ve sohbetimiz birçok vatandaşın İşinin yarım kalmasını veya yapılmamasına sebep olabilir. O sohbetimize katılırsa korkarım sonunda padişahlığı bırakmak isteyecek. Hünkârımız Efendimizin gönlü çok hassas ve coşkundur.  Korkarım ki padişahlık vazifelerini unutup tacı tahtı bırakacak ve dervişliğe kalkışacak. Hâlbuki o milletin işlerini üzerine almıştır. Biz de dünya düzenini korumaya memuruz.”

Fatih’in CENAZAE NAMAZINI KILDIRDI
Sultan Fatih vefat edince, vasiyeti üzerine cenaze namazını bizzat Şeyh Ebul Vefa Hazretleri kıldırmıştır. Fatih’ten sonra tahta geçen oğlu Sultan İkinci i Bayezid-i Veli hazretleri, kızını evlendirirken nikahını şeyhlerinin kıymasını istedi ve onun için ona kırk bin akçe gönderdi. Şeyh hazretleri, paraları kabul etmedi ve: “Muhyiddin Konyevî vardır. Fakirdir, bu paraları ona verin, o bereket bir zâttır. Onu getiriniz bu işi o yapsın.” dedi.  Böylece şeyh hazretleri bir başkasını kendisine tercih etti. Şeyh hazretleri. Astronomi ve Astroloji ilimlerine vakıftı. Birçok kitap yazdı. Birçok talebe yetiştirdi.
BEYAZIT’DA GÖRMEK İSTİYOR
Rivayetlere göre Sultan Beyazıt Han’da bası Fatih gibi Ebul Vefa Hazretlerini görmek istemiş ama yine kabul edilmemişti. Bunun üzerine 2.Beyazıt ısrar ederek dergaha girer. Şeyhe haber verdiklerinde ise “..Mümkün değil dünyada iken beni göremez diyerek,  kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Padişah 2.Beyazıt geldiğinde yüzünü açıp görmek ister ama bu seferde şeyh yüzünü eli ile kapatmıştırn. Cenaze namazını Padişah 2.Sultan Beyazıt kıldırmıştırn.  (M. 1490). Türbesi ve camisi İstanbul’un en meşhur semtlerinden Vefa semtindedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir