İLAM ÇİLEHANE CAMİSİNİN KUBBESİNDEKİ SIR

Değerli dostlar, yeni yapılan Üsküdar -Çamlıca’daki “Çilehane Cami” olarak bilinen camimizin kubbesine dikkatlice baktınız mı hiç? Kubbe bildiğiniz kubbelerden çok farklıdır. Kubbe’de bir mesaj gizlidir. İşte gizli olan manayı sizler için araştırdık ve bakın şu ilginç ve faydalı bilgilere ulaştık:

HUDAYİ TACININ ÖZELLİĞİ
“Her tarikatın kendine mahsus bir tacı vardır. Tarikatlarda tâc giyilmesi dervîşin hem hangi dergahın mensubu olduğunu tanıtması ve hem de hareketlerinde ölçülü olmak ve dergâhını lekedâr etmemek duygusunu telkin bakımından önemliydi.

Hz. Üftâde, Hz. Hüdâyî’yi Sivrihisar’a halîfe olarak gönderirken ona:

“Seyyid Buhârî, Baba Yûsuf Sivrihisârî veyâ Hacı Bayram Velî taclarından hangisini arzû ederse giydireceğini” söylemiş o da: “Tâcın gönülde olması gerektiğini” söyleyerek tevazu göstermişti. Hüdâyî Hazretleri, keşf ânında kendisine arzedilen tâclardan Hz. Peygamber’e âid olanını tercih ettiğini belirterek tâcın manevî önemine işâret etmektedir.

Celvetî tâcı onüç terkli (dilimli)dir. Kubbe (veya tepe)si siyâha yakın koyu yeşil renklidir ve ortasında kendi renginden bir düğme vardır. Celvetî tâcındaki onüç terkten on ikisi tevhîdin harflerine ve “esmâ-i isnâaşere” yani Allah’ın isimlerinden on iki esmâya biri de esmâ’dan mazhar olunan isme delâlet etmektedir. Bir başka rivâyette ise bu onüç terkin on-ikisi, on iki imâma, biri de Hz. Pîr’in kutbiyyetine işâret olup tâcın tepe kısmındaki düğme de “Nübüvvet-i Muhammediyye”nin ifâdesidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir