İstanbul’da Peygamber Efendimizin Ayak İzleri nerelerde var?

İstanbul sever dostlar, İstanbul’da Peygamber S.A.V’in ayak izlerinin bulunduğu mekanları sizinle paylaşmak istiyorum.  Ziyaret edebilir, mübarek ayak izini görebilirsiniz. İşte o mekanlar:

Abdülhamid Han Türbesi: Kadem-i Şeriflerden birisi Eminönü’ndeki Yeni Cami’ye yaklaşık yüz metre mesafedeki Sultan I. Abdülhamit Han türbesinde bulunuyor. I.Abdülhamit daha hayattayken yaptırdığı türbesine Efendimiz’in Kadem-i Şerif’ini getirmek ister; sebebi ise ziyarete gelenlerin kendisine bir Fatiha okuması ümididir. Şam yakınlarındaki Kadem köyünde bulunan Kadem-i Şerif’in İstanbul’a getirilmesini emreder. Şeyh Muhammed Ziyad, başının üzerinde taşıyarak İstanbul’a getirir.

Muhammed Ziyad Kimdir? : İstanbul’daki büyük velîlerden. İsmi, Muhammed Ziyâd’dır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1790 (H.1205) senesinde İstanbul’da vefât etti. Etyemez semtindeki Kadem-i şerîf dergâhı bahçesine defnedildi.

III. Mustafa Han Türbesi: Başka bir Kadem-i Şerif ise Laleli Camii’nin yanındaki III. Mustafa Han Türbesi’nde bulunuyor. III. Mustafa’nın yaptırdığı Laleli Külliyesi’ndedir. Bu türbe Nuruosmaniye Türbesi’nden sonra Batı etkilerinin görüldüğü ikinci sultan türbesidir. Ordu caddesi üzerinde Laleli Camii’nin giriş kapısı ile han bölümünün yan tarafıdır. 1759–1763 yıllarında Mimar Mehmed Tahir Ağa’ya inşa ettirilmiştir.Bu türbede III. Mustafa, III.Selim, Heybetullah ve Fatma Sultan yatmaktadır.

Eyüp Sultan Türbesi: Kadem-i Şerif’in bulunduğu bir diğer yer ise Eyüp Sultan Türbesidir. Türbeye gelenler, Kadem-i Şerif’i de ziyaret ediyor. Kadem-i Şerif’in Eyüp Sultan’a geliş hikâyesi tam bilinmemekle beraber bazı kaynaklarda şöyle anlatılıyor: I. Ahmet tarafından Mısır’daki Eşref Kayıtbay Türbesi’nden Eyüp Sultan Camii’ne getirilir. Daha sonra inşaatı biten Sultanahmet Camii’ne götürülür. Fakat Kadem-i Şerif’in Sultanahmet’e götürüldüğü gece I. Ahmet, rüyasında bütün padişahların toplandığı yüce divanda yargılanır. Davacı koltuğunda Eşref Kayıtbay vardır. Efendimiz, rüyada Kadem-i Şerif’in alındığı yere iade edilmesini buyurur. Buradaki Kadem-i Şerif’in Mısır’a götürülen Kadem-i Şerif’in kopyası olma ihtimali yüksektir.

 

Topkapı Sarayı’nda 6 Kadem-i Şerif var: Topkapı Sarayı Hırka-i Saâdet Dairesi’nde dördü taş, ikisi tuğla olmak üzere 6 adet Kadem-i Şerif var. Bunların en çok önem verilen ve kapaklı altın çerçeve içinde tutulanı, nizâmiye alay emîri Ahmed Bey tarafından Trablusgarp’tan getirilerek Sultan Abdülmecid’e sunulmuştur. Altın mahfazası 1877’de II. Abdülhamid tarafından yaptırılan bu Kadem-i Şerif’in Yâkut el-Hamevî’nin de sözünü ettiği, mi‘rac sırasında Hz. Peygamber’in Kubbetü’s-sahre’de kalan ayak izi olduğu söylenir.

1, “İstanbul’da Peygamber Efendimizin Ayak İzleri nerelerde var?” hakkında görüş bildirdi

  1. sultan hamid hanin turbesine gitmistim. turbede cok ozel bir koku var. o koku peygamber efendimizin ayak izinden geliyor. bagimlisi oluyorsunuz. taşa hic birsey damlatmiyorlar. kendi kokusu. cam araliktan koklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir