Türbesi Var Ama İçinde Padişah Yok

Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu

İstanbul’da hangi camide iki tane Padişah türbesi var ve ikisinin de içi boş?
Değerli dostlar İstanbul’da bir camimiz var ki bu caminin tamamlanması iki padişaha nasip oldu. Ama gel gelelim ne inşaatı başlatan padişahın mezarı burada ne de camiyi tamamlayan padişahın mezarı burada… Her iki padişah da bu türbede değil. Neden mi?

HER İKİ PADİŞAH DA BURADA YATMIYOR
Nuruosmaniye Camii, Osmanlı cami mimarisinde, yapımında ilk defa demir kullanılan ve ilk barok tarzındaki camidir. Özellikle üç boyutlu taş bezemeleriyle dünya mimarisinde eşi olmayan, tamamen özgün ve biricik bir barok şaheseridir. Nuruosmaniye Camii, İstanbul’un Fatih İlçe’sinde, Çemberlitaş anıtının kuzeybatısında, Bizans döneminde Constantinus forumu olarak adlandırılan alanda Kapalı Çarşı girişindedir. Bu camiye klasik mimariden Barok mimariye geçiş eseri diyebiliriz. Bununla beraber Camii birçok konuda ilk olma özelliğini (hatta tek) barındırır. Nuruosmaniye Camii’nde Sultan türbesi vardır. Ama içi boştur. Daha doğrusu içinde yatan Osmanlı Sultanı yoktur. Kızları veya başka Sultan yakınları vardır. Fatih İlçe Müftüsü’nden aldığımız bilgiye göre burada 10 tane sanduka var. Neden mi? Çünkü bu caminin inşaatını ilk başlatan I. Mahmut aslında kendisi için yaptırmıştı ilk türbeyi ama ömrü vefa etmedi. Yerine geçen III. Osman Camiyi tamamladı. I. Mahmut’un da bu türbeye değil Eminönü’ndeki Hatice Tarhan Sultan Türbesi’ne gömülmesine izin verdi. III. Osman Camiyi tamamladı ama türbenin içine defnedilmek III. Osman’a da nasip olmadı. Zira bu sefer onun yerine geçen Sultan III. Mustafa, III. Osman’ın buraya defnedilmesine izin vermedi. Onu da yine Hatice Tarhan Sultan Türbesi’ne defnettirdi. Yani halef-selef iki Sultan yan yana yatıyor. Caminin arka tarafında bulunan türbenin en büyük özeliği, dış mimarisinde kubbe kaidesinde dolaşan büyük barok kornişin ve kornişi çatı üzerinde yükselen kemerin karakteristik geç dönem İtalyan barok motifleri olmasıdır.

 

 

Nuruosmaniye Kütüphanesi Türkiye’de barok tasarımının en özgün örneği olduğu kadar en güzel kütüphane tasarımı da sayılabilir. İstanbul’un en zarif  binasına sahip olan Nuruosmaniye kütüphanesi çok değerli 5 bin’den fazla yazma ve basma eseriyle günümüzde de okuyucuya hizmet etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir