Karagümrük Kuru Çınar Sokaktaki tarih ölmesin

İstanbul’da bir taraftan kaybolan tarihi eserlerimiz ortaya çıkaran çok güzel çalışmalar yapılırken bir taraftan da mevcut tarihi eserlerin yok olmasına seyirci kalıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Fatih İlçesinde bulunan tarihi Çınarlı Çeşme’nin 1920’li yıllardaki hali ve şimdiki hali.

Çeşmeyi kurtardık. Şimdi sıra tarihi ağacı kurtarmaya geldi. Bu ağaç kaynaklara göre tam 277 yıllık. Muhtemelen bu ağaç 1. Mahmut döneminde yani 1740 tarihinde buraya dikilmiş. İşte ağaç ve çeşme ile ilgili diğer detaylı bilgilerimizi şöyle hazırladık:

ÇEŞME YAKUP AĞA TARAFINDAN YAPILDI
Adı tarih kitaplarında da geçen çınarın yanındaki çeşme 1585 yılında Mesih Paşa’nın kethüdası Yakup Ağa tarafından yaptırılmıştır.

 

Kesme taştan klâsik üslûpta yapılmış olan çeşme köşe başında ahşap bir evin altındadır. Evin çıkıntılı çeşmeye bir saçak vazifesi görmektedir. Bu çeşmenin bir hususiyeti de sivri kemerinin iç çizgisinin diş diş oymalı oluşudur. Kabartmalarla süslü ayna taşının iki yanında birer tas yuvası vardır. Teknesi aşınmış olmakla beraber suyu akmaktadır.

 

Kemerinin üstündeki kitabe şöyledir:
“ Düstûr-ı a’zam-ı Şah Aynî Mesih Paşa”
“ Dünyayı kıldı ihya ol lûtf’le revan- bahş”
“ Ya’kub kethüdası yapdı bu çeşme-sârı”
“ Ola bu mâ cârî didiye her zaman bahş”
“ Kıldı binasının itmam hayrile ko’du bir nâm”
“Tarih didi Sâi ey âb-ı pâk-i can-bahş” (993)

277 YILLIK ÇINAR AĞACI İLGİ BEKLİYOR

Kayıt Tipi:            Anıt Ağaç

Ağaç Türü:          Doğu Çınarı (Platanus orientalis)

Bulunduğu Yer: Fatih, Karagümrük Mahallesi, Kuruçınar Sokak

Ağaç Yaşı:            277 yıl

Ağaç Çapı:           170 cm.

Ağaç Boyu:         9 mt.

Gövde Çevresi: 706 cm.

Anıtsal Nitelik:  Fiziksel Özellik – Tarihi Özellik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir