Kaybettiğimiz savaşı nasıl kazandık?

Hoca Saadettin Efendi’nin sayesinde Hacova Savaşı’nı mutfak çalışanlarının gayreti ile kazandık.

Eyüp Sultan’da Saçlı Abdülkadir Cami’nin haziresinde bir büyük mezar vardır.  Hoca Saadettin Efendi’ye aittir bu mezar… Burada yatan zat-ı muhterem 3.Mehmet’in’ın Şeyhülislamlarından Hoca Sadettin Efendi’dir. Onun en büyük özelliği ise savaşta bozulan ordumuzun geri çekilmesi üzerine padişahın atının üzengisine yapışarak onu yeniden gayrete getirmesidir. Ayrıca mutfak çalışanlarının da desteği ile kaybedilmiş gözüyle bakılan savaşı kazanılmasını sağlamıştır. Nasıl mı? İşte detaylar:

HOCA SADETTİN EFENDİ KİMDİR?
Ünlü bir Türk Devlet adamı, bilgin ve tarihçisidir. En büyük şeyhülislâmlardan biri olarak tanınır. Din alanında olduğu kadar, tarih, edebiyat konularında da değerli eserleri vardır. İstanbul’da doğmuştur. Babası, Cemalettin-i Isfahani’nin torunlarından, Yavuz Sultan Selim’in en güvenip sevdiği nedimlerinden Hasan Çan’dır. Yavuz Sultan Selim’in son anlarında hep yanlarında bulunmuştur.

Sadettin Efendi, zamanının Karamani Mehmet Efendi, Ebüssuud Efendi gibi en tanınmış din bilginlerinden ders gördü. Babasının hatırı için olduğu kadar, bilgisinin derinliği sayesinde de çabucak yükseldi. Müderrisliklerde bulundu. 1569’da II. Selim’in oğlu Şehzade Murat’a öğretmen oldu. Bu görevinden sonra artık «Hoca» unvanı ile anıldı. Murat tahta çıktıktan sonra Hoca Sadettin Efendi, büyük bir nüfuz ve itibar kazandı.

EN BÜYÜK ESERİ: “TACU-T TEVARİH”
Hoca Sadettin Efendi Türkçe’den başka, Arapça, Farsça şiirler de yazmış, bu dillerden önemli eserler çevirmiştir. En büyük eseri «Tacu-t-Tevârih» (tarihlerin tacı )dır Türkler’in Anadolu’da yerleşip Osmanlı devletini kurmalarından Kanuni zamanına kadar geçen olayları anlatan bu tarih çok sanatlı bir dille yazılmıştır. 1597’de, en büyük dini makam olan Şeyhülislâmlığa yükseldikten 2 yıl sonra öldü. Mezarı Eyüp’tedir.
AŞÇILARIN GAYRETİ İLE SAVAŞ KAZANILIYOR
Hoca Sadettin Efendi, Padişah III. Mehmet zamanında da görevine devam etti. Bu padişahın, tarihlerimizde «Eğri Seferi» diye anılan Haçova Meydan Savaşı’na katıldı. Savaşta orduda bozgun baş gösterince III. Mehmet’in yenilgiyi kabul edip çekilmek istemesi üzerine, Sadettin Efendi, onun önüne dikilip atının dizginlerine yapışarak: «Padişahım, nereye gidersiz?» diye onu durdurdu; böylece, Eğri Zaferi’nin kazanılmasında en önemli rolü oynadı.
Düşmanın çadırlar arasına girdiğini gören at oğlanı yani seyis, aşçı, deveci, katırcı ve karakullukçu denilen hademe güruhu bu çadırları zapt eden düşman üzerine kazma, odun yarması, balta, lobud, odun makulesi şeylerle hücuma geçti. Bir kısmını haklayıp “Kâfir kaçtı” diye her taraftan bağırmağa başlayınca etrafta ordunun döküntüsü ve başıboş şaşkın asker birden cesarete gelerek geri dönüp düşman üzerine saldırdılar. Öncü kumandanı Çağalazade de gizlendiği pusudan çıkarak süvarileriyle düşmanın arkasından hücuma geçtiğinden Osmanlı ordusunun sağ cenahını bozmuş olan yirmi bin düşmanı bataklıklara sokarak imha etti. Düşman ordusu bundan sonra kahkari bir bozguna uğradı; yatsı vaktine kadar düşmandan 50.000 kadarı tepelendi; bu suretle kaybolmuş sayılan Haçova Savaşı büyük bir zaferle neticelendi. 10.000 duka altını ile en güzel Alman toplarının doksan beşi de elde edildi.
ÇOLAK HASAN İLE İLGİLİ HARİKA BİR HİKAYE
Sultan üçüncü Mehmed Hân kumandasındaki Osmanlı ordusunun, Avusturya arşidükü Maksimilyan’ın kumanda ettiği Alman, Macar, İspanyol, Leh, Çek, Slovak, İtalyan, Hollanda ve Belçika ordularına karşı kazandığı zafer.

https://www.ademder.org.tr/blog/osmanli-tarihi/milli-zaferlerimiz/ha%C3%A7ovameydanmuharebesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir