Kırk kapılı cami ve bir konak

Fatih Hırka-i Şerif Cami İstanbul’da manevi öneme haiz camiler içerisinde en önde geleni diyebiliriz. Neden? Çünkü burada Resullah S.a.v mübarek hırkası bulunuyor. Bu cami bugünkü haliyle yapılana kadar 4 padişah özellikle yakından ilgilendi. Padişah 1.Sultan Ahmet ilk olarak Yemen’den Veysel Karani ailesinde bulunan Hırka-nın İstanbul’a gelmesini sağladı. Sonra 1. Abdülhamit ve Sultan Abdülmecit de bugünkü caminin yapılması için gayret gösterdiler. Sultan Abdülmecit Han tarafından yaptırılan bugünkü caminin içinde 40 kapısı olduğu anlatılır. Gerçekten de caminin içinde çok farklı odalar olduğu için kapı sayısı da çok fazladır.  İşte diğer detaylar:

İLK ZİYARET KÜÇÜK BİR ODADA YAPILIYORDU
H
ırka-i Şerif’in, ilk defa bilinen bir mekânda ziyaret ettirilmesine 1780 tarihinde başlanıldı.
I Abdülhamit 1780 yılında günümüzde caminin kuzeyinde kalan ve avlu sınırı yakınında bulunan küçük hücreyi inşa ettirtirdi. Hırka-i Şerif Dairesi veya Eski Hırka-i Şerif Odası olarak anılan bu hücre II. Mahmut tarafından 1812 yenilenmiş olup, Hırka-i Şerif Caminin tamamlanmasına kadar kullanıldı. 1851 yılında Sultan Abdulmecid tarafından Hz. Muhammed’ in Veysel Karani’ ye verdiği Hırka- i Şerifin muhafazası ve ziyareti için Hırka-i Şerif camii yaptırıldı. Camideki hırkayı muhafaza eden bir bölük jandarma için cami etrafındaki yapılar kamulaştırılarak kışla oluşturuldu ve kışla içerisine de  bugün eğitim merkezi olarak kullanılan muhafız konağı inşa edildi.

KONAKTAN CAMİ GÖREVLİSİ LOJMANINA VE ŞİMDİDE DE EĞİTİM YUVASI
Muhafız Konağı olarak bilinen , camiyi ve hırka-i şerifi koruyan askerlerin komutanının oturduğu konak bir müddet cami görevlilerinin müştemilatı olarak kullanıldı. Daha sonra geçirdiği yangın ve depremlerden sonra harap olan konak 2009 yılında başlayan ve 2012 yılında biten restorasyon sonunda bugün TÜRGEV Vakfının EDEP adıyla bilinen bir eğitim merkezi olarak kullanılmaktadır. Bir dönem Yeşilay Fatih şubesi olarak da kullanılan konak aslına uygun olarak restore edilip öğrencilerin istifadesine sunulmaktadır.

VEYSEL KARANİ KİMDİR?
Veysel Karani, Hz.Muhammed’i ziyaret etmek maksadıyla Yemen’den Medine’ye gelip görememiş ancak kendisine beslediği muhabbet vesilesiyle Hz.Muhammed’in  hırkasının vefatından sonra O’na ulaştırılmasını vasiyet ettiği Yemenli bir çobandır.Veysel Karanî hayatta iken peygamberi göremediği için sahabe olamamış ancak muhabbetine mazhar olmuştur.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisine hediye ettiği hırkayı hayatı boyunca itina ile muhafaza etmiş, hiç evlenmediği için de vefatından sonra Hırka-i Şerif, kardeşi Şehabettin Sühreverdi El-Üveysi’ye intikal etmiştir. İşte Veysel Karanî Hazretlerinin soyu, bu zatın evlatlarından çoğalmıştır. Mübarek Hırka-i Şerif de, yine bu sülale vasıtasıyla, bugün muhafaza edildiği makama kadar getirilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir