Mukaddes emanetleri İstanbul’a gönderen Paşa

Medine Müdafi: Fahrettin Paşa …

Peygamber s.av ait olan mübarek eşyaların İngilizlerin eline geçmesini engelleyerek İstanbul’a gönderdi.

Asıl adı Ömer olan Fahreddin Paşa 1868 yılında Rusçuk’da doğmuştur. Rusçuk 1878 yılına kadar Osmanlı hakimiyetindeydi. Yani Fahreddin Paşa Osmanlı topraklarında dünyaya gelmiştir. Doksanüç Harbi’nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gelerek 1888’de Harp Okulu’nu, 1891’de de Erkân-ıHarbiye’yi bitirmiştir.

Kritik Askeri Süreçlerde Yetkili İdi

Fahreddin Paşa, Çatalca savunmasında gösterdiği büyük başarı ile Edirne’nin geri alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Ardından 1. Dünya savaşında çeşitli vazifelerde bulundu. Ermeni isyanları esnasında çıkartılar Ermeni tehciri yasası kapsamında iskanları sağladı ve Urfa, Zeytun, Haçin, Musadağı gibi bölgelerdeki Ermeni ayaklanmalarını bastırdı.

Mekke Günleri

Ermeni ayaklanmalarından sonra bir de Mekke Şerifi Hüseyin ayaklanma hazırlığına başlayınca Fahreddin Paşa Medine’ye gönderildi. Medine’ye vardıktan sonra tedbirler aldı ve Fahreddin Paşa’nın aldığı bu tedbirler sayesinde isyancılar Medine karakollarına saldırırken geri püskürtüldü. Karşı harekat başlatarak bölgede başarı elde etti. Ancak daha sonra Mekke Valisi Musa Gâlip Paşa’nın tedbirsizlikleri nedeniyle asiler merkezleri ele geçirdi. Bu halde iken bile Fahreddin Paşa Medine’yi iki yıl yedi ay boyunca müdafaa etti. İmkanlarım kısıtlı yapamam demedi. Sadece verilen görevi samimi ve şuurlu bir şekilde yerine getirdi.

Mukaddes Emanetlere Sahip Çıktı

İsyanın boyutu büyüyüp asiler ilerleyince Fahreddin Paşa yağma ihtimaline karşı peygamber efendimizin mukaddes emanetlerini 2000 asker koruması altında İstanbul’a gönderdi.

İsyanların büyümesiyle Medine halkı Medine’den tahliye edilmesine rağmen Fahreddin Paşa, Medine’yi müdafaaya devam etti. Hatta İstanbul hükümeti kendisini çağırmasına rağmen bunu kabul etmedi ve “Medine Kalesi’nden Türk bayrağını ben kendi elimle indiremem, eğer mutlaka tahliye edecekseniz buraya başka bir kumandan gönderin” diye cevap verdi.

İstanbul Hükumetinin savunmayı durdurma emirlerini bile geri çevirerek hastalık ve kısıtlı imkanlar içerisinde Medine’yi savundu. Ancak kendi subaylarının da baskısı ile teslim olmak zorunda kaldı. İngilizlerle yapılan anlaşma metninde Hâşimi kuvvetlerinin özel misafiri olacağı yazılı iken bunu kabul etmeyerek Ravzayı mutahhara yakınında bir medresede kaldı. Ancak daha sonra ikna edilerek Haşimi kuvvetlerinin çadırında misafir edildi. İngilizler tarafından Türk Kaplanı olarak adlandırılan Fahreddin Paşa, savaş esiri olarak Mısır’a gönderildi. İstanbul Hükumetince, işgal devletleri tarafından savaş suçlularını yargılamak için kurdurulan mahkemede ölümle cezalandırıldı ama Ankara hükumetinin gayretleri ile bu cezadan kurtuldu.

Çeşitli devlet görevlerinde vazifeyi sürdürdükten sonra 22 Kasım 1948 yılında vefat etti. Mezarı Rumelihisarı’na defnedildi.
İSTANBUL’A GETİRİLEN EMANETLER

Hırka-i Saâdet veHırka-i Saâdet’in içinde olduğu yani saklı olduğu altın sandık.
Hz. Muhammed (s.a.v)’in ayak izi.
Hz. Muhammed (s.a.v)’in sakalı
Hz. Muhammed (s.a.v)’in Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin bir parçası (Dendan-ı Saadet)
Hz. Muhammed (s.a.v)’in kabir toprağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir