Okuma yazma bilmeyen "ilim aşığı " bir Vezir

OKUMA YAZMA BİLMEYEN “VEZİR”  OLURMU

Değerli dostlar,  bir insan bilmediğini bilir ve bunun için de gayret gösterirse eğer bu büyük bir erdemdir. İşte aşağıda gördüğünüz fotoğraftaki medrese Fatih-Veznecilerde bulunan “Sadr-ı Esbak Hasan Paşa Medresesi’’ni yaptıran zatın  böyle bir hikayesi var. Beyazıtta. Beyazıt Hamamı yada meşhur Patrona Halil isyanını çıkaran Patrona Halil’in hamamının arkasındadır. 1745 yılında Sadr-ı Esbak(Eski Sadrazam) Seyyid Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bir dönem Türkiyat Enstitüsü olarak kullanılan bina günümüzde İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü olarak kullanılmaktadır.  Yapı üzerindeki “kuş evi”  ve “sebil” görülmeye değer.

OKUMA YAZMA BİLMEZDİ AMA VEZİR OLMUŞTU
Diyarbakır) I. Mahmud saltanatında, 23 Ağustos 1743 – 9 Ağustos 1746 tarihleri arasında iki yıl on ay on altı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.
“Hâdikatü’l-Vüzera Zeyli” Seyyid Hasan Paşa’yı şöyle değerlendirmektedir: “safderun, halim, cömert, sadık, hayırsever, açık kalpli ve doğru olup, cehlinden başka ayıbı yoktu.”

23 Eylül 1743’de Hekimoğlu Ali Paşa sadrazamlıktan azledildikten sonra Seyyid Hasan Paşa’ya sadrazamlık görevi verilmiştir. Seyyid Hasan Paşa üç seneye yakın bu makamda bulunmuştur. Okur yazarlığı olmayan ve kaba saba halk şivesiyle konuşan Seyyid Hasan Paşa “Galatat Hasan Paşa” olarak da anılmaya başlanmıştır. Hasan Paşa bir gün I. Mahmud’a : – “Bana sevaptır dediler, bir mektep ile sebil yaptım, ana müsakkafat lâzim imiş, bir han yap dediler, sizin yasağınız varmış” demiş. Buna karşı pâdişâh – “Sana izin” diye müsaade etmesi üzerine : – “Sevabı senin olsun” diye mukabelede bulunmuştur. Pâdişâhın huzurundan dışarı çıkarken tekrar geriye dönüp : – “Bana han yapmak üzere izin verdin ama tamam oluncaya kadar beni azletme” diyerek vaid almıştır.

Ama yine de daha külliyedeki hanının inşaatının yarısı bitmişken Seyyid Hasan Paşa sadrazamlıktan azledilmiştir. Yarım kalan han 1747’de Sultan I. Mahmud tarafından tamamlatılmış ve kendi vakfına alınmıştır. Ama yine de “Hasan Paşa Hanı” olan adı değiştirilmemiştir.

Seyyid Hasan Paşa’nın oğlu “Seyyid Mehmed Said Efendi” ilmiye sınıfından yetişerek İstanbul kadısı olmuş ve 1776’de vefat etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir