Osmanlı’da 5,5 (Beş bucuk) ayda biten cami hangisi?

Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu 

 

İstanbul’un her yeri tarih ve her yeri ilginç tarihi eserleri ile dolu. Gerek Bizans dönemi, gerekse Osmanlı dönemine ait binlerce eser var. Her birinin de ayrı ayrı hikâyesi var. İşte Sultanahmet’ten Binbirdirek Sarnıcı’nı gecince aşağıya doğru indiğinizde sizi mütevazi bir cami karşılar. İşte bu caminin hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum:

NEDEN 5,5 AYDA TAMAMLANDI?
Binbirdirek Mahallesinde bulunan DİZDARİYE Cami’nin yapılış tarihi 1505’dir. Yaptıran ise  Mehmet Said Çelebi’dir. Ayvansasârayî’nin kitabında “Yeniçeri Efendisi Mehmet Said bin İbrâhîm Efendi” olarak kayıtlıdır. Mehmet Said Çelebi, Bayezid Camii inşaatında mutemet olarak çalışmış, o camiden kalan inşaat malzemeleri ile  Dizdariye Camii’ni yaptırmıştır.1505 yılında, beş buçuk ayda tamamlanan caminin minberini Hasodabaşı Hasan Ağa koydurmuştur. 1519 tarihli vakfiyesine göre, bu yerde bir de muallimhâne yaptırılmıştır. Camiyi, Sultan II. Abdülhamid 1898 yılında tamir ettirmiştir.

DİZDARİYE NE DEMEK?
Dizdariye Camii harimi 8,75×8,175 m. ölçülerinde kare planlı olup, üzeri kubbe ile örtülmüştür. Köşelerde de dört adet çeyrek kubbe bulunmaktadır. Duvarlar kaba yontma kesme taş ve tuğla harcı ile örülmüştür. Mihrabın iki yanında birer, sağ ve sol duvarlarda ikişer uzun dikdörtgen, sivri kemerli pencere vardır. Pencerelerin üzerlerinde de vitraylı, üstleri oval birer pencere daha vardır. Çok kenarlı kubbe kasnağında yine pencereler bulunmaktadır. Duvarlar, üst pencerelerin altına kadar çini ile kaplanmıştır. Dizdariye kale muhafazı anlamına gelmektedir. Caminin özellikle burada yapılmasının bir diğer sebebi ise bu bölgede o dönemde gayri Müslimlerin yoğun yaşadığı bir yer olması ve Müslümanların giderek sayısının artmasından dolayı bu yer seçildiği kaynaklarda geçmektedir.Mihrap ve minber de çini kaplıdır. Son cemaat yeri 4 30 m. genişliğinde olup, ortasında mihrap, iki yanında birer penceresi vardır. Tavanı ahşap kaplıdır. Kadınlar mahfiline son cemaat yerinden girilmektedir.

Dizdariye Camii’nin taşla örülü minaresi tek şerefeli olup, kapısı giriş kapısının sağındadır. Avluda şadırvan, imam evi ve tuvaletler bulunmaktadır. Mehmet Said Efendi, Baba Nakkaş Köyü’nde bir cami, mektep, imaret de yaptırmıştır. Kabri de o caminin avlusunda bu bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir