Padişah Sultan Reşat’ın “edebi”

Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu/

Eyüp Sultan’da bulunan “tek padişah” türbesi olan Sultan Reşat Türbesi aynı zamanda yapılışı ile de bir edebi sergiliyor. Sultan Reşat, Eyüp Sultan Hazretlerine olan saygısından dolayı, türbenin yanına değil deniz tarafına yaptırmıştı ki, bu İstanbul’un manevi fatihi ve misafirine karşı bir saygısızlık olmasın. Yine “kendi tavsiyesiyle” bir başka ayrıntıya da özellikle dikkat çekti ki bu da türbenin “kapısı” . Türbenin kapısından girdiğinizde aynı zamanda “Eyüp Sultan Hazretlerine’de “ dönmüş oluyorsunuz. Ziyarete gelenlerin Eyüp Sultan Türbesi’ne arkalarını dönmemesi için kendi türbesinin kapısına bu hassasiyeti özellikle tembih etmişti.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE
Yıllardır süre gelen bir gelenek vardı. Her yıl kadir gecesinden bir gün önce Topkapı Sarayı’nda bulunan Hırka-i Saadet Dairesi açılır ve Padişah’ın da hazır bulunduğu bir ortamda temizliği yapılırdı. Bu esnada Resullah S.A.V mübarek hırkası da çıkartılır teberrüken kok kısmı gül suyu ile yıkanırdı. İşte bu esnada Padişah ayakta bulunur, bu törenin bitişine kadar nezaret ederdi.   Sultan Reşat, ölmeden bir gün önce çok hasta olmasına rağmen bu törene katılmış, üstelik ayakta törenin bitişine kadar kalmıştı. Kendisine oturması için ısrarla tavsiye edilmesine rağmen O, elleri bağlı bir şekilde kıyamda beklemiştir. İşte Osmanlı Padişahların Resullah S.A.V sevgisi ve hürmeti böyleydi.

EN SON İNŞAA EDİLEN PADİŞAH TÜRBESİDİR
Sultan Mehmet Reşat’ın sandukasının etrafı pirinç bir şebeke ile çevrilmiştir. Buraya pirinç üzerine Esma-ül Hüsna yazılıdır. Türbe içerisinde Sultan Mehmet Reşat’ın ahşap sandukasının yanı sıra baş kadını Kamres Kadın Sultan (1921) ile Sultan Mehmet Reşat’ın Dürriaden Kadın’dan doğan oğlu Necmettin Efendi (1913) gömülüdür. Türbenin haziresinde Sultan Mehmet Reşat’ın torunu, Şehzade Mehmet Ziyaettin’in oğlu Şehzade Mehmet, Nazım Efendi, Şehzade Mehmet Ziyaettin’in oğlu Şehzade Ömer Fevzi Efendi ve padişaha hizmet edenlerin mezarları bulunmaktadır.

Sultan Mehmet Reşat’ın salatanatı 9 yıl sürdü. 3 Temmuz 1918 tarihinde kalp yetmezliğinden vefat etti. Sağlığında mimar Kemalettin Bey’e yaptırdığı Eyüp’te ki kendi türbesinde yatmaktadır. Türbe yanındaki ilkokulu da kendisi yaptırmıştır.
HALK KENDİSİNİ ÇOK SEVMİŞTİ
Sultan Reşat adı, yapılan istikraz ve mevcut altın stokunun meskûkâta çevrilmesinden dolayı bugüne kadar en çok yaşayan isimdir. Her okul, alınan zırhlı, Balkan göçmenlerinin yerleştiği köyler Reşadiye adını taşıyordu. Bu dönemde bürokrasi modernleştirildi. Eğitime çok önem verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir