Sur dışında tek padişah camisi

 

 Fahri Sarrafoğlu:

Osmanlı Padişahları içerisinde belki de en şansız olanı 2.Genç Osman diyebiliriz. Zira sadece dört yıllık saltanat süresince ve oldukça genç yaşta olmasına rağmen başına gelmeyen kalmadı. Hele ölümü ise bugün bile hala birçok romanlara ve filmlere konu olacak şekilde trajik bir şekilde gerçekleşti.  Sadece dört yıl tahtta kalan Sultan Genç Osman bir tane cami yaptırmıştır o da İstanbul sur dışı denilen bugünkü Güngören semtinde. İstanbul’da Fatih’ten sonra tahta çıkan padişahların büyük bir kısım İstanbul sur içi dediğimiz Fatih bölgesinde yaptırmışlardır. Mücavir alanda ilk defa Genç Osman bir av köşke ve cami yaptırmıştır. İşte Sultan Genç Osman’ın açıklı hikâyesi:

SALTANAT SÜRESİNCE BİR CAMİ VE İKİ ÇEŞME YAPTIRDI
1604 doğumlu 16. Osmanlı Hükümdarı Sultan Genç Osman (1618-1622), ava meraklı bir padişahtı. Güngören Köyiçi’nde, günümüzde ilçenin nadir tarihi eserlerinden biri olan Genç Osman Camii’ni ve üst tarafında da bir “Av Köşkü” yaptırdı. Ayrıca cami ile köşk arasında bir hamam ve köşkün de doğu tarafına bağ yaptırmıştı. Caminin kıble duvarına isâbet eden sağ ve sol iki tarafına yaptırılan ve 1990’lara kadar akar vaziyette kalan iki çeşme ise, kışları sıcak, yazları da buz gibi soğuk akmasıyla ünlenmişti. Günümüzde sağdaki çeşme halen yerinde durmakla birlikte soldaki çeşme, hoyratça yıkılıp’ kaybedildi. Her iki çeşmeye su veren camiin batısındaki sırtlarda yer alan kaynaklar da, üzerine imam meşrutası ve İmam Hatip Okulu yapılarak tahrip oldu. Yakın zamanlara kadar akan bu çeşmeler artık kurumuştur.

Genç Osman’ın yaptırdığı diğer çeşmeler ise şunlardır. Fatih Cukurbostan’da yaptırdığı Abbas Ağa çeşmesi  ve Galata Sultan Genç Osman çeşmesi . Fatih’te Cevdet Paşa Caddesinde Eski Vezir Sokak 1 numara da bulunan Abbas Ağa Çeymesi tek yüzlü bir sokak (duvar) çeşmesidir. Klasik üslupta kesme taştan inşa edilmiştir.

YANINDA GÜVENİLİR BİR KİŞİ BİLE YOKTU
Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmet devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir tek güvenilir sadrazam bulamadı.

Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, çeşitli hakarete ve saldırılara maruz bırakıldıktan sonra Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen Sultan Genç Osman, babası Sultan I. Ahmed’in yaptırdığı Sultanahmet Camii’nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı.

SULTAN GENÇ OSMANIN HAPSEDİLDİĞİ YER
Fatih’te, Ahmediye Camii karşısındaki çeşmenin hikâyesi diğer çeşmelerden çok farklıdır. Orta Çeşme ve Nevşehirli İbrahim Paşa Çeşmesi olmak üzere iki ayrı isimle biliniyor. Bu çeşmede bir “hüzün “ var. Bu çeşmede bir Padişahın nasıl tahttan indirilip halk arasında dolaştırılıp, işkence edildikten sonra Yedikule Zindanında şehit edilmesinin hikâyesi var.

Padişah 1. Sultan Ahmet’in oğlu Genç Osman’ı üzerinde beyaz bir entari ve başı açık olduğu halde bir beygire bindirerek hakaretlerle sokaklardan geçirip bu çeşmenin olduğu yere Orta Cami’ye yani (Ahmediye Camii)  getirmişlerdi. Hatta bunlardan “Altuncuoğlu” isimli bir askerin, eski padişahın baldırlarını sıkıp küfürler etmesi üzerine Genç Osman: “Behey Edebsiz mel’un padişahınız değil miyim? Nedir bu ettiğiniz cefa” diye ağlamıştı. Bir süre Orta Camii’de gözaltında tutulan padişah Cuma Namazı’ndan sonra Sadrazam Kara Davut Paşa’nın emriyle bir pazar arabasına konarak yine hakaretlerle Yedikule Zindanı’na nakledilmiş ve orada şehit edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir