Tarihi mekan yeniden aslına dönüyor

İstanbul’un Fethi’nde Fatih Sultan Mehmed’in ordugahlarından birisidir. Zağanos Paşa ve kuvvetleri Okmeydanı arazisinin olduğu bölgede konuşlanmıştır. Okmeydanı, İstanbul’un fethinden hemen sonra, okçulara savaştaki başarılarından dolayı Fatih Sultan Mehmet Han’ın emri ile kurulmuş İstanbul’daki ilk vakıftır.  Ok talimleri ve dua meydanı olarak tahsis edilen alanın çevresi sınır taşları ile tespit edilmesi suretiyle vakıf kayıtlarına işlenmiştir. Okmeydanı Okçular Tekkesi İstanbul’un üç büyük dua alanından birisi olma özelliğini ihtiva eder. Eyüp Sultan, Ayasofya ve Okmeydanı Okçular Tekkesi halkın savaş veya felaket durumlarında toplu halde dua ettiği mukaddes alanlardandır. Tekkenin bilinen ilk şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi’dir. Yine arşiv kayıtlarına göre son şeyhi ise 1904 yılında atanan Muti Efendi’dir.
II. Beyazıt devrinde meydan genişletilmiş̧ Okçular Tekkesi, Müştemilatı ve Camii yaptırılmak suretiyle alan organize edilmiştir. Okçular Tekkesi, şehzadelerin sünnet törenlerinin gerçekleştirildiği, büyük şölenlerin, gösterilerin düzenlendiği bir alan olma özelliğini de taşımaktadır. Sultan III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet töreninin burada yapıldığı bilinmektedir. Surname adlı eserde bu törenlere ve Okmeydanı Okçular Tekkesi’ne ait birçok minyatür bulunmaktadır. Asırlar boyu ayakta kalmayı başaran bu yapı zaman zaman bakım ve onarım görmüş genişletilerek bazı eklemeler yapılmıştır. Padişahların, önemli devlet adamlarının, askerlerin ve halkın büyük ilgi duyduğu kurum ok ve yayın savaş alanlarından çekilmesinden sonra spor sahasında faaliyetlerini devam ettirmiştir.
Kaynak: http://www.okcularvakfi.org/Tarihce-s-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir