Türbe nasıl ilim yuvası oldu ?

Sultan Birinci Ahmed döneminde defterdarlık yapmış olan Abdülbaki Paşa tarafından yaptırılan bu bina, klasik Osmanlı üslubunu yansıtmaktadır. Kare planlı, kubbelidir, kesme küfeki taşıyla yapılmıştır. Abdülbaki Paşa, bu yapıyı Sultanahmed Camii’nin de mimarı olan Sedefkar Mehmed Ağa’ya kendisine türbe olarak yaptırmış, ancak Merkez Efendi’nin türbesinden daha büyük ve heybetli olduğunu görünce hâyâ edip Darülkurra (Kur’an-ı Kerim eğitimi yapılan yer) olarak düzenlettirmiş ve kabrini bahçesine hazırlatmıştır.

Edeb bir Tac imiş nur-u Hüda dan giy ol o tacı emin ol her beladan
Bir dönem sıbyan mektebi, ardından depo, 1970’li yıllarda çocuk kütüphanesi olarak kullanılan yapı, günümüzde Zeytinburnu Belediyesi tarafından Nağmedâr adıyla, küçük müzik gruplarının konser verdiği bir kültür mekânı olarak kullanılmaktadır. Cümle kapısından çıkıp sağa dönüldüğünde darülkurra (Kur’an-ı Kerim eğitimi verilen yer) ile karşılaşılır. İçeri girdiğimizde biri büyük ikisi küçük toplamda üç mezarla karşılaşıyoruz. Büyük mezarın sahibi darülkurranın banisi de olan, bir dönem Maraş valiliği ve üç padişah döneminde üç ayrı kere de defterdarlık yapmış Defterdar Abbulbaki Paşa’dır. Diğer iki küçük mezardan birisiyse Sultan Ahmet Cami Kürsü Şeyhi Mehmet Eşref Efendi’ye aittir.
MARAŞ VALİSİ VE. DEFTERDAR 
Abdülbaki Paşa tarafından Sedefkâr Mehmed Ağa’ya inşa ettirilmiş olan darülkurranın inşa tarihi, girişin üzerindeki mermer levhadaki tarihe bakacak olursak, Hicri 1017 / Miladi 1608’dir.
Bir dönem sıbyan mektebi, daha sonra depo olarak kullanılan eser, 1970’li yıllarda Abdülbaki Paşa Çocuk Kütüphanesi olarak da faaliyet gösterir. Daha sonra kaderine terk edilen yapı, 2007 Haziran ayında aslına uygun olarak restore ettirilir.
NAĞMEDAR İSMİYLE TEKRAR HİZMETE AÇILDI
Klasik Osmanlı üslubunu yansıtan kare planlı ve kubbeli bir biçime sahip olan yapının duvarları kesme küfeki taşıyla örülmüştür. Kuzey duvarının eksenindeki basık kemerli kapısıyla alt sırayı oluşturan dikdörtgen pencereleri mermer sövelerle çevrilidir.

“Nağmedar” ismiyle hizmete açılan bina Merkez Efendi Camisinin hemen yanında yer almakta olup kültürel yayınların okunabileceği nezih bir mekân haline getirilmiştir.

Kaynak :
nagmedar.com 

https://www.zeytinburnu.istanbul/abdulbaki-pasa-darulkurrasi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir